بنز   E250  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/17 وارداتی ---- 950,000,000
1396/12/22 وارداتی ---- 950,000,000
1396/12/15 وارداتی ---- 950,000,000
1396/12/08 وارداتی ---- 950,000,000
1396/12/01 وارداتی ---- 950,000,000
1396/11/24 وارداتی ---- 950,000,000
1396/11/17 وارداتی ---- 950,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.