پژو   2008 ( مونتاژ )  


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/18 ایران خودرو 103,994,000 124,000,000
1397/01/10 ایران خودرو 103,994,000 124,000,000
1396/12/28 ایران خودرو 103,994,000 124,000,000 %2.42
1396/12/21 ایران خودرو 103,994,000 127,000,000 %2.36
1396/12/14 ایران خودرو 103,994,000 130,000,000
1396/12/07 ایران خودرو 103,994,000 130,000,000 %0.77
1396/11/30 ایران خودرو 103,994,000 129,000,000
1396/11/23 ایران خودرو 103,994,000 129,000,000 %1.55
1396/11/16 ایران خودرو 103,994,000 127,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.