دنا   دنا+ ( پلاس )  


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/18 ایران خودرو 48,434,000 57,000,000 %0.88
1397/01/10 ایران خودرو 48,434,000 56,500,000
1396/12/28 ایران خودرو 48,434,000 %9.08 56,500,000 %10.62
1396/12/21 ایران خودرو 52,834,000 %8.33 62,500,000 %9.92
1396/12/21 ایران خودرو 48,434,000 %9.08 56,300,000 %11.01
1396/12/14 ایران خودرو 52,834,000 %8.33 62,500,000 %10.4
1396/12/14 ایران خودرو 48,434,000 %9.08 56,000,000 %12.5
1396/12/07 ایران خودرو 52,834,000 %8.33 63,000,000 %10.32
1396/12/07 ایران خودرو 48,434,000 %9.08 56,500,000 %12.39
1396/11/30 ایران خودرو 52,834,000 %8.33 63,500,000 %11.81
1396/11/30 ایران خودرو 48,434,000 %9.08 56,000,000 %6.25
1396/11/23 ایران خودرو 52,834,000 %8.33 59,500,000 %9.75
1396/11/23 ایران خودرو 48,434,000 %8.69 53,700,000 %12.1
1396/11/16 ایران خودرو 52,643,000 %8 60,200,000 %11.46
1396/11/16 ایران خودرو 48,434,000 53,300,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.

آگهی های مرتبط دنا   دنا+ ( پلاس )   در کارتک

خودرو های زیر هم شاید برای شما مناسب باشند