رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/17 نگین خودرو 244,000,000 248,000,000 %1.61
1396/12/22 نگین خودرو 244,000,000 252,000,000 %0.79
1396/12/15 نگین خودرو 244,000,000 250,000,000 %0.4
1396/12/08 نگین خودرو 244,000,000 251,000,000 %89.84
1396/12/01 نگین خودرو 244,000,000 %2.46 25,500,000 %896.08
1396/11/24 نگین خودرو 250,000,000 %2.4 254,000,000 %1.18
1396/11/17 نگین خودرو 244,000,000 251,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.