رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/17 نگین خودرو 295,000,000 286,000,000 %1.05
1396/12/22 نگین خودرو 295,000,000 289,000,000 %2.42
1396/12/15 نگین خودرو 295,000,000 296,000,000
1396/12/08 نگین خودرو 295,000,000 296,000,000 %1.35
1396/12/01 نگین خودرو 295,000,000 300,000,000 %1
1396/11/24 نگین خودرو 295,000,000 %2.37 297,000,000 %1.35
1396/11/17 نگین خودرو 288,000,000 293,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.