رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/17 نگین خودرو 159,000,000 %6.92 152,000,000 %7.89
1397/01/17 نگین خودرو 148,000,000 %7.43 140,000,000 %8.57
1396/12/22 نگین خودرو 159,000,000 152,000,000
1396/12/15 نگین خودرو 159,000,000 152,000,000
1396/12/08 نگین خودرو 159,000,000 152,000,000 %1.97
1396/12/01 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/24 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/17 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.