رنو   کپچر   با گرمکن صندلی


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/18 ایران خودرو 132,000,000 145,000,000 %1.38
1397/01/10 ایران خودرو 132,000,000 143,000,000
1396/12/28 ایران خودرو 132,000,000 143,000,000
1396/12/21 ایران خودرو 132,000,000 143,000,000 %0.7
1396/12/14 ایران خودرو 132,000,000 142,000,000 %0.7
1396/12/07 ایران خودرو 132,000,000 %7.7 141,000,000 %0.71
1396/11/30 ایران خودرو 121,834,000 142,000,000 %3.87
1396/11/23 ایران خودرو 121,834,000 136,500,000 %0.73
1396/11/16 ایران خودرو 121,834,000 135,500,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.