تعرفه های ثبت آگهی

پنل رایگان پنل نقره ای 12 هزار تومان پنل طلایی 19 هزار تومان
مدت 10 روز 30 روز 45 روز
رندوم صفحه اول
الویت نمایش در جستجوها الویت دوم الویت اول
نمایش آگهی در اطلاعات فنی مرتبط با آگهی الویت دوم الویت اول
ارسال ایمیل به خریداران
ارسال پیامک به خریداران
اشتراک همزمان در شبکه های اجتماعی
نمایش در قسمت خودروهای پیشنهادی