بنز   E250  


سال 2016

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/04/17 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/04/10 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/04/03 وارداتی ---- 1,300,000,000 %7.69
1397/03/28 وارداتی ---- 1,200,000,000
1397/03/20 وارداتی ---- 1,200,000,000
1397/03/13 وارداتی ---- 1,200,000,000
1397/03/06 وارداتی ---- 1,200,000,000 %8.33
1397/02/30 وارداتی ---- 1,100,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.