بنز   E250  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/20 وارداتی ---- 1,800,000,000
1397/08/14 وارداتی ---- 1,800,000,000
1397/08/06 وارداتی ---- 1,800,000,000
1397/07/23 وارداتی ---- 1,800,000,000
1397/07/17 وارداتی ---- 1,800,000,000
1397/07/15 وارداتی ---- 1,800,000,000 %11.11
1397/07/11 وارداتی ---- 2,000,000,000
1397/07/01 وارداتی ---- 2,000,000,000 %12.5
1397/06/25 وارداتی ---- 1,750,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.