بنز   E250  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 وارداتی ---- 1,750,000,000
1397/06/18 وارداتی ---- 1,750,000,000
1397/06/11 وارداتی ---- 1,750,000,000 %5.71
1397/06/04 وارداتی ---- 1,650,000,000
1397/05/28 وارداتی ---- 1,650,000,000
1397/05/21 وارداتی ---- 1,650,000,000
1397/05/14 وارداتی ---- 1,650,000,000
1397/05/07 وارداتی ---- 1,650,000,000 %12.12
1397/04/31 وارداتی ---- 1,450,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.