پورشه   ماکان  


سال 2016

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 وارداتی ---- 990,000,000
1396/11/24 وارداتی ---- 990,000,000
1396/11/17 وارداتی ---- 990,000,000
1396/11/10 وارداتی ---- 990,000,000 %4.04
1396/11/03 وارداتی ---- 950,000,000 %10.53
1396/10/27 وارداتی ---- 850,000,000 %11.76
1396/10/20 وارداتی ---- 750,000,000
1396/10/13 وارداتی ---- 750,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.