پورشه   ماکان  


سال 2016

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 وارداتی ---- 1,450,000,000
1397/06/18 وارداتی ---- 1,450,000,000
1397/06/11 وارداتی ---- 1,450,000,000
1397/06/04 وارداتی ---- 1,450,000,000
1397/05/28 وارداتی ---- 1,450,000,000 %10.34
1397/05/21 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/05/14 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/05/07 وارداتی ---- 1,300,000,000
1397/04/31 وارداتی ---- 1,300,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.