سانگ یانگ   نیو کوراندو   Premium Plus


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 رامک خودرو 214,730,000 ----
1397/01/26 رامک خودرو 214,730,000 ----
1397/01/17 رامک خودرو 214,730,000 ----
1396/12/22 رامک خودرو 214,730,000 ----
1396/12/15 رامک خودرو 214,730,000 ----
1396/12/08 رامک خودرو 214,730,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.