سانگ یانگ   نیو کوراندو   Premium Plus


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/04/17 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/04/10 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/04/03 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/03/28 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/03/20 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/03/13 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/03/06 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/02/29 رامک خودرو 239,800,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.