سانگ یانگ   نیو کوراندو   Premium Plus


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 رامک خودرو 239,800,000 %0.33 370,000,000 %2.7
1397/08/27 رامک خودرو 239,000,000 %0.33 380,000,000 %3.95
1397/08/20 رامک خودرو 239,800,000 395,000,000 %2.53
1397/08/14 رامک خودرو 239,800,000 385,000,000
1397/08/06 رامک خودرو 239,800,000 385,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.