سانگ یانگ   نیو کوراندو   Premium Plus


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/06/18 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/06/11 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/06/04 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/05/28 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/05/21 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/05/14 رامک خودرو 239,800,000 ----
1397/04/31 رامک خودرو 239,800,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.