هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 آسان موتور ---- 325,000,000 %1.54
1397/09/12 آسان موتور ---- 320,000,000 %3.13
1397/08/27 آسان موتور ---- 330,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.