هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 آسان موتور ---- 335,000,000
1397/06/18 آسان موتور ---- 335,000,000 %4.48
1397/06/11 آسان موتور ---- 320,000,000 %3.75
1397/06/04 آسان موتور ---- 308,000,000
1397/05/28 آسان موتور ---- 308,000,000 %5.52
1397/05/27 کرمان موتور 204,500,000 325,000,000 %6.15
1397/05/21 آسان موتور ---- 305,000,000 %2.62
1397/05/20 کرمان موتور 204,500,000 297,000,000 %9.43
1397/05/14 آسان موتور ---- 325,000,000 %10.77
1397/05/13 کرمان موتور 204,500,000 290,000,000 %6.9
1397/05/07 آسان موتور ---- 310,000,000 %1.61
1397/05/06 کرمان موتور 204,500,000 305,000,000 %0.66
1397/04/31 آسان موتور ---- 307,000,000 %2.28
1397/04/30 کرمان موتور 204,500,000 300,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.