هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 آسان موتور 204,961,000 ----
1397/01/26 آسان موتور 204,961,000 ----
1397/01/17 آسان موتور 204,961,000 ----
1396/12/22 آسان موتور 204,961,000 ----
1396/12/15 آسان موتور 204,961,000 ----
1396/12/08 آسان موتور 204,961,000 ----
1396/12/04 آسان موتور 204,961,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.