هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 آسان موتور 224,570,000 340,000,000 %7.35
1397/04/17 آسان موتور 224,570,000 365,000,000 %4.11
1397/04/10 آسان موتور 224,570,000 350,000,000 %1.43
1397/04/03 آسان موتور 224,570,000 345,000,000 %13.04
1397/03/28 آسان موتور 224,570,000 300,000,000 %13.67
1397/03/20 آسان موتور 224,570,000 259,000,000 %2.7
1397/03/13 آسان موتور 224,570,000 252,000,000 %2.78
1397/03/06 آسان موتور 224,570,000 245,000,000
1397/02/29 آسان موتور 224,570,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.