هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 آسان موتور 161,388,000 ----
1396/11/24 آسان موتور 161,388,000 ----
1396/11/17 آسان موتور 161,388,000 %22.69 ----
1396/11/16 کرمان موتور 198,000,000 %18.49 185,000,000
1396/11/10 آسان موتور 161,388,000 ----
1396/11/03 آسان موتور 161,388,000 ----
1396/10/27 آسان موتور 161,388,000 ----
1396/10/13 آسان موتور ---- 152,668,000
1396/10/05 آسان موتور 152,668,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.