هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 آسان موتور 224,570,000 %8.94 350,000,000 %2
1397/09/17 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 343,000,000 %2.04
1397/09/12 آسان موتور 224,570,000 %8.94 350,000,000 %2.86
1397/09/11 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 340,000,000 %4.41
1397/08/27 آسان موتور 224,570,000 %8.94 355,000,000 %1.41
1397/08/26 کرمان موتور 204,500,000 360,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.