پژو   2008 ( مونتاژ )  


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/17 ایران خودرو 114,994,000 238,000,000 %1.26
1397/09/11 ایران خودرو 114,994,000 241,000,000 %2.07
1397/08/26 ایران خودرو 114,994,000 246,000,000 %2.03
1397/08/19 ایران خودرو 114,994,000 241,000,000 %0.41
1397/08/12 ایران خودرو 114,994,000 240,000,000 %2.92
1397/08/05 ایران خودرو 114,994,000 233,000,000 %0.86
1397/07/28 ایران خودرو 114,994,000 235,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.