دنا   دنا+ ( پلاس )   4 ایربگ


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/17 ایران خودرو 53,265,000 %0.21 109,500,000 %1.55
1397/09/17 ایران خودرو 53,153,000 %0.21 107,800,000 %2.97
1397/09/11 ایران خودرو 53,265,000 %0.21 111,000,000 %1.8
1397/09/11 ایران خودرو 53,153,000 %0.21 109,000,000 %1.83
1397/08/26 ایران خودرو 53,265,000 107,000,000 %3.74
1397/08/19 ایران خودرو 53,265,000 103,000,000 %0.97
1397/08/12 ایران خودرو 53,265,000 102,000,000 %4.9
1397/08/05 ایران خودرو 53,265,000 %0 97,000,000 %1.03
1397/07/29 ایران خودرو 53,265,800 %0 96,000,000 %2.08
1397/07/28 ایران خودرو 53,265,000 98,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.