دنا   دنا+ ( پلاس )  


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/07/21 ایران خودرو 53,265,000 98,500,000 %2.54
1397/07/16 ایران خودرو 53,265,000 96,000,000 %2.6
1397/07/15 ایران خودرو 53,265,000 98,500,000 %1.52
1397/07/14 ایران خودرو 53,265,000 100,000,000 %4.5
1397/07/09 ایران خودرو 53,265,000 104,500,000 %1.44
1397/07/07 ایران خودرو 53,265,000 103,000,000 %2.91
1397/06/31 ایران خودرو 53,265,000 100,000,000 %2
1397/06/24 ایران خودرو 53,265,000 102,000,000 %0.98
1397/06/17 ایران خودرو 53,265,000 103,000,000 %2.91
1397/06/10 ایران خودرو 53,265,000 100,000,000 %1
1397/06/03 ایران خودرو 53,265,000 99,000,000 %15.15
1397/05/27 ایران خودرو 53,265,000 84,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.