رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 نگین خودرو 244,000,000 435,000,000 %5.75
1397/04/17 نگین خودرو 244,000,000 460,000,000 %1.09
1397/04/10 نگین خودرو 244,000,000 455,000,000 %5.49
1397/04/03 نگین خودرو 244,000,000 430,000,000 %8.14
1397/03/28 نگین خودرو 244,000,000 395,000,000 %10.13
1397/03/20 نگین خودرو 244,000,000 355,000,000 %4.23
1397/03/13 نگین خودرو 244,000,000 340,000,000
1397/03/06 نگین خودرو 244,000,000 340,000,000 %8.82
1397/02/29 نگین خودرو 244,000,000 310,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.