رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 نگین خودرو 244,000,000 510,000,000 %1.96
1397/06/18 نگین خودرو 244,000,000 500,000,000 %8
1397/06/11 نگین خودرو 244,000,000 460,000,000 %4.35
1397/06/04 نگین خودرو 244,000,000 440,000,000
1397/05/28 نگین خودرو 244,000,000 440,000,000 %3.41
1397/05/21 نگین خودرو 244,000,000 425,000,000 %3.53
1397/05/14 نگین خودرو 244,000,000 440,000,000 %6.82
1397/05/07 نگین خودرو 244,000,000 410,000,000 %3.66
1397/04/31 نگین خودرو 244,000,000 425,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.