رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 نگین خودرو 244,000,000 %2.46 25,500,000 %896.08
1396/11/24 نگین خودرو 250,000,000 %2.4 254,000,000 %1.18
1396/11/17 نگین خودرو 244,000,000 %2.05 251,000,000 %1.59
1396/11/10 نگین خودرو 239,000,000 247,000,000 %1.21
1396/11/03 نگین خودرو 239,000,000 244,000,000 %1.64
1396/10/27 نگین خودرو 239,000,000 240,000,000 %1.67
1396/10/20 نگین خودرو 239,000,000 236,000,000 %1.27
1396/10/13 نگین خودرو 239,000,000 %15.9 233,000,000
1396/10/05 نگین خودرو 201,000,000 233,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.