رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 نگین خودرو ---- 480,000,000
1397/09/11 نگین خودرو ---- 480,000,000 %3.13
1397/08/27 نگین خودرو 244,000,000 495,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.