رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 نگین خودرو 244,000,000 268,000,000 %4.85
1397/01/26 نگین خودرو 244,000,000 255,000,000 %2.75
1397/01/17 نگین خودرو 244,000,000 248,000,000 %1.61
1396/12/22 نگین خودرو 244,000,000 252,000,000 %0.79
1396/12/15 نگین خودرو 244,000,000 250,000,000 %0.4
1396/12/08 نگین خودرو 244,000,000 251,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.