رنو   تلیسمان   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز نگین خودرو 275,000,000 525,000,000
1397/08/20 نگین خودرو 275,000,000 525,000,000
1397/08/14 نگین خودرو 275,000,000 525,000,000
1397/08/06 نگین خودرو 275,000,000 525,000,000 %6.67
1397/07/23 نگین خودرو 275,000,000 %18.18 560,000,000 %10.71
1397/07/17 نگین خودرو 325,000,000 %15.38 620,000,000 %9.68
1397/07/17 نگین خودرو 275,000,000 560,000,000 %1.79
1397/07/15 نگین خودرو 275,000,000 550,000,000
1397/07/11 نگین خودرو 275,000,000 550,000,000
1397/07/01 نگین خودرو 275,000,000 550,000,000 %1.82
1397/06/25 کارتک 275,000,000 540,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.