رنو   تلیسمان   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/02 نگین خودرو 271,000,000 %2.95 284,000,000
1397/02/01 نگین خودرو 279,000,000 284,000,000 %5.28
1397/01/26 نگین خودرو 279,000,000 269,000,000 %3.72
1397/01/18 نگین خودرو 279,000,000 %5.02 259,000,000
1397/01/17 نگین خودرو 265,000,000 259,000,000 %0.39
1396/12/22 نگین خودرو 265,000,000 260,000,000
1396/12/15 نگین خودرو 265,000,000 260,000,000
1396/12/08 نگین خودرو 265,000,000 260,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.