رنو   تلیسمان   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 نگین خودرو 275,000,000 480,000,000 %3.13
1397/04/17 نگین خودرو 275,000,000 495,000,000
1397/04/10 نگین خودرو 275,000,000 495,000,000
1397/04/10 نگین خودرو 275,000,000 495,000,000 %7.07
1397/04/03 نگین خودرو 275,000,000 460,000,000 %9.78
1397/03/28 نگین خودرو 275,000,000 415,000,000 %8.43
1397/03/20 نگین خودرو 275,000,000 380,000,000 %5.26
1397/03/13 نگین خودرو 275,000,000 360,000,000 %1.39
1397/03/04 نگین خودرو 275,000,000 355,000,000 %8.45
1397/02/29 نگین خودرو 275,000,000 325,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.