رنو   تلیسمان   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 کارتک 275,000,000 540,000,000 %1.85
1397/06/18 نگین خودرو 275,000,000 530,000,000 %7.55
1397/06/11 نگین خودرو 275,000,000 490,000,000 %3.06
1397/06/04 نگین خودرو 275,000,000 475,000,000
1397/05/28 نگین خودرو 275,000,000 475,000,000 %4.21
1397/05/21 نگین خودرو 275,000,000 455,000,000 %2.2
1397/05/14 نگین خودرو 275,000,000 465,000,000 %7.53
1397/05/07 نگین خودرو 275,000,000 430,000,000 %6.98
1397/04/31 نگین خودرو 275,000,000 460,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.