رنو   تلیسمان   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 نگین خودرو 265,000,000 270,000,000
1396/11/24 نگین خودرو 265,000,000 %2.64 270,000,000 %0.37
1396/11/17 نگین خودرو 258,000,000 %3.49 269,000,000 %2.97
1396/11/10 نگین خودرو 249,000,000 261,000,000 %1.92
1396/11/03 نگین خودرو 249,000,000 256,000,000
1396/10/27 نگین خودرو 249,000,000 ----
1396/10/20 نگین خودرو 249,000,000 ----
1396/10/13 نگین خودرو 249,000,000 %15.66 ----
1396/10/05 نگین خودرو 210,000,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.