لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 ایرتویا ---- 590,000,000
1396/11/24 ایرتویا ---- 590,000,000 %6.78
1396/11/17 ایرتویا ---- 630,000,000 %0.79
1396/11/10 ایرتویا ---- 625,000,000 %1.6
1396/11/03 ایرتویا ---- 615,000,000 %7.32
1396/10/27 ایرتویا ---- 570,000,000 %9.65
1396/10/20 ایرتویا 357,000,000 515,000,000 %4.85
1396/10/13 ایرتویا 357,000,000 490,000,000
1396/10/05 ایرتویا 357,000,000 490,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.