لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز ایرتویا ---- 1,050,000,000
1397/08/20 ایرتویا ---- 1,050,000,000
1397/08/14 ایرتویا ---- 1,050,000,000
1397/08/06 ایرتویا ---- 1,050,000,000 %2.86
1397/07/23 ایرتویا ---- 1,080,000,000
1397/07/17 ایرتویا ---- 1,080,000,000 %2.78
1397/07/15 ایرتویا ---- 1,050,000,000 %1.9
1397/07/11 ایرتویا ---- 1,030,000,000 %6.31
1397/07/01 ایرتویا ---- 965,000,000 %2.59
1397/06/25 ایرتویا ---- 940,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.