لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 ایرتویا ---- 870,000,000 %8.62
1397/04/17 ایرتویا ---- 795,000,000 %1.26
1397/04/10 ایرتویا ---- 785,000,000 %3.18
1397/04/03 ایرتویا ---- 760,000,000 %3.95
1397/03/28 ایرتویا ---- 730,000,000 %2.74
1397/03/20 ایرتویا ---- 710,000,000 %1.41
1397/03/13 ایرتویا ---- 700,000,000 %10
1397/02/30 ایرتویا ---- 630,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.