لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 ایرتویا ---- 1,020,000,000
1397/09/11 ایرتویا ---- 1,020,000,000 %2.94
1397/08/27 ایرتویا ---- 1,050,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.