لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 ایرتویا ---- 940,000,000
1397/06/18 ایرتویا ---- 940,000,000 %4.26
1397/06/11 ایرتویا ---- 900,000,000 %4.44
1397/06/04 ایرتویا ---- 940,000,000
1397/05/28 ایرتویا ---- 940,000,000 %1.06
1397/05/21 ایرتویا ---- 930,000,000 %4.3
1397/05/14 ایرتویا ---- 890,000,000
1397/05/07 ایرتویا ---- 890,000,000 %1.12
1397/04/31 ایرتویا ---- 880,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.