لکسوس   NX200T   F Sport


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 ایرتویا ---- 600,000,000 %11.67
1397/01/26 ایرتویا ---- 530,000,000 %2.83
1397/01/17 ایرتویا ---- 515,000,000
1396/12/22 ایرتویا ---- 515,000,000 %7.77
1396/12/15 ایرتویا ---- 555,000,000 %0.9
1396/12/08 ایرتویا ---- 560,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.