کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 اطلس خودرو 214,702,000 315,000,000 %1.59
1397/04/17 اطلس خودرو 214,702,000 310,000,000 %1.61
1397/04/10 اطلس خودرو 214,702,000 315,000,000 %1.59
1397/04/03 اطلس خودرو 214,702,000 310,000,000 %11.29
1397/03/28 اطلس خودرو 214,702,000 275,000,000 %13.45
1397/03/20 اطلس خودرو 214,702,000 238,000,000 %1.26
1397/03/13 اطلس خودرو 214,702,000 235,000,000 %2.13
1397/03/06 اطلس خودرو 214,702,000 230,000,000 %6.09
1397/02/29 اطلس خودرو 214,702,000 216,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.