کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 اطلس خودرو 214,702,000 330,000,000
1397/09/12 اطلس خودرو 214,702,000 330,000,000
1397/09/11 اطلس خودرو 214,702,000 330,000,000 %4.55
1397/08/27 اطلس خودرو 214,702,000 345,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.