کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000
1397/06/18 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000 %4.48
1397/06/11 اطلس خودرو 214,702,000 320,000,000 %4.69
1397/06/04 اطلس خودرو 214,702,000 305,000,000
1397/05/28 اطلس خودرو 214,702,000 305,000,000 %3.28
1397/05/21 اطلس خودرو 214,702,000 295,000,000 %10.17
1397/05/14 اطلس خودرو 214,702,000 325,000,000 %6.46
1397/05/07 اطلس خودرو 214,702,000 304,000,000 %3.62
1397/04/31 اطلس خودرو 214,702,000 315,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.