کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز اطلس خودرو 214,702,000 345,000,000 %2.9
1397/08/20 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000
1397/08/14 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000
1397/08/06 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000 %4.48
1397/07/23 اطلس خودرو 214,702,000 350,000,000
1397/07/17 اطلس خودرو 214,702,000 350,000,000
1397/07/15 اطلس خودرو 214,702,000 350,000,000
1397/07/11 اطلس خودرو 214,702,000 350,000,000 %1.43
1397/07/01 اطلس خودرو 214,702,000 345,000,000 %2.9
1397/06/25 اطلس خودرو 214,702,000 335,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.