کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 اطلس خودرو 199,540,000 197,000,000 %2.03
1397/01/26 اطلس خودرو 199,540,000 193,000,000 %1.04
1397/01/17 اطلس خودرو 199,540,000 191,000,000 %0.52
1396/12/22 اطلس خودرو 199,540,000 190,000,000
1396/12/15 اطلس خودرو 199,540,000 190,000,000
1396/12/08 اطلس خودرو 199,540,000 190,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.