کیا   سراتو   2.0


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 اطلس خودرو 199,540,000 192,000,000 %1.04
1396/11/24 اطلس خودرو 199,540,000 190,000,000 %2.63
1396/11/17 وارداتی ---- 185,000,000 %2.7
1396/11/17 اطلس خودرو 199,540,000 180,000,000 %2.78
1396/11/10 اطلس خودرو 199,540,000 185,000,000 %14.05
1396/11/10 وارداتی ---- 159,000,000 %10.69
1396/11/03 اطلس خودرو 199,540,000 176,000,000 %9.66
1396/11/03 وارداتی ---- 159,000,000 %10.69
1396/10/27 اطلس خودرو 184,000,000 176,000,000 %9.66
1396/10/27 وارداتی ---- 159,000,000 %10.06
1396/10/20 اطلس خودرو 162,488,000 175,000,000 %11.43
1396/10/20 وارداتی ---- 155,000,000 %9.68
1396/10/13 اطلس خودرو 158,040,000 170,000,000 %8.82
1396/10/13 وارداتی ---- 155,000,000 %10.97
1396/10/05 اطلس خودرو 158,040,000 172,000,000 %9.88
1396/10/05 وارداتی ---- 155,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.