کیا   سراتو   2.0


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 اطلس خودرو 219,607,000 380,000,000
1397/09/12 اطلس خودرو 219,607,000 380,000,000
1397/09/11 اطلس خودرو 219,607,000 380,000,000 %2.63
1397/08/27 اطلس خودرو 219,607,000 390,000,000 %5.13
1397/08/20 اطلس خودرو 219,607,000 370,000,000
1397/08/14 اطلس خودرو 219,607,000 370,000,000
1397/08/06 اطلس خودرو 219,607,000 370,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.