کیا   سراتو   2.0


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/05/14 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/05/07 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/04/31 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/04/24 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/04/17 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/04/10 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/04/03 اطلس خودرو 219,607,000 335,000,000 %10.75
1397/03/28 اطلس خودرو 219,607,000 299,000,000 %14.72
1397/03/20 اطلس خودرو 219,607,000 255,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.