کیا   سراتو   2.0


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/07/23 اطلس خودرو 219,607,000 375,000,000
1397/07/17 اطلس خودرو 219,607,000 375,000,000
1397/07/15 اطلس خودرو 219,607,000 375,000,000 %1.33
1397/07/11 اطلس خودرو 219,607,000 370,000,000 %1.35
1397/07/01 اطلس خودرو 219,607,000 375,000,000
1397/06/25 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/06/18 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/06/11 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/06/04 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/05/28 اطلس خودرو 219,607,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.