کیا   سراتو   2.0


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
امروز اطلس خودرو 219,607,000 247,000,000
1397/02/29 اطلس خودرو 219,607,000 ----
1397/02/24 اطلس خودرو 219,607,000 %1.49 ----
1397/02/16 اطلس خودرو 216,337,000 ----
1397/02/09 اطلس خودرو 216,337,000 %4.38 ----
1397/02/01 اطلس خودرو 206,859,000 ----
1397/01/26 اطلس خودرو 206,859,000 %0 ----
1397/01/18 اطلس خودرو 206,860,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.