رنو   تندر 90   E2


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/11/30 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 44,200,000 %1.13
1396/11/30 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 43,700,000 %1.6
1396/11/23 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 43,000,000 %1.63
1396/11/23 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 42,300,000 %0.47
1396/11/16 پارس خودرو 39,496,000 %1.03 42,100,000 %1.43
1396/11/16 ایران خودرو 39,902,000 %2.76 42,700,000 %1.87
1396/11/16 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 41,900,000 %0.48
1396/11/09 پارس خودرو 39,496,000 %1.59 42,100,000 %1.19
1396/11/09 ایران خودرو 38,868,000 41,600,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.