رنو   تندر 90   E2


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/05/06 ایران خودرو ---- 60,000,000 %6.67
1397/04/30 ایران خودرو ---- 56,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.