رنو   تندر 90   E2


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/03/27 ایران خودرو 38,970,000 ----
1397/03/19 ایران خودرو 38,970,000 ----
1397/03/12 ایران خودرو 38,970,000 ----
1397/03/05 ایران خودرو 38,970,000 ----
1397/02/29 ایران خودرو 38,970,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.