رنو   تندر 90   E2


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/30 پارس خودرو 39,586,000 %1.63 ----
1397/01/30 ایران خودرو 38,940,000 %1.66 ----
1397/01/23 پارس خودرو 39,586,000 %1.63 ----
1397/01/23 ایران خودرو 38,940,000 %1.43 ----
1397/01/18 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 ----
1397/01/18 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 ----
1397/01/10 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 43,200,000 %2.31
1397/01/10 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 42,200,000 %2.37
1396/12/28 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 43,200,000 %2.31
1396/12/28 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 42,200,000 %4.27
1396/12/21 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 44,000,000 %2.95
1396/12/21 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 42,700,000 %3.04
1396/12/14 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 44,000,000 %1.82
1396/12/14 ایران خودرو 38,802,000 %1.79 43,200,000 %2.08
1396/12/07 پارس خودرو 39,496,000 %1.76 44,100,000 %1.81
1396/12/07 ایران خودرو 38,802,000 43,300,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.