برلیانس   H230   اتوماتیک ( AMT )


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/24 پارس خودرو 49,274,000 78,000,000 %3.85
1397/06/17 پارس خودرو 49,274,000 75,000,000 %4
1397/06/10 پارس خودرو 49,274,000 72,000,000 %6.94
1397/06/03 پارس خودرو 49,274,000 67,000,000 %10.45
1397/05/27 پارس خودرو 49,274,000 60,000,000 %1.67
1397/05/20 پارس خودرو 49,274,000 59,000,000 %7.63
1397/05/13 پارس خودرو 49,274,000 54,500,000 %5.5
1397/05/06 پارس خودرو 49,274,000 51,500,000
1397/04/30 پارس خودرو 49,274,000 51,500,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.