برلیانس   H230   اتوماتیک ( AMT )


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/17 پارس خودرو 49,274,000 85,000,000 %1.18
1397/09/11 پارس خودرو 49,274,000 84,000,000 %2.38
1397/08/26 پارس خودرو 49,274,000 82,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.