برلیانس   H230   اتوماتیک ( AMT )


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/30 پارس خودرو 45,090,000 47,000,000
1397/01/23 پارس خودرو 45,090,000 %0.2 47,000,000
1397/01/18 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000
1397/01/10 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000
1396/12/28 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000
1396/12/21 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000
1396/12/14 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000
1396/12/07 پارس خودرو 45,000,000 47,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.