برلیانس   H230   اتوماتیک ( AMT )


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/26 پارس خودرو 49,274,000 82,000,000 %4.88
1397/08/19 پارس خودرو 49,274,000 78,000,000
1397/08/12 پارس خودرو 49,274,000 78,000,000
1397/08/05 پارس خودرو 49,274,000 78,000,000 %1.28
1397/07/28 پارس خودرو 49,274,000 79,000,000
1397/07/21 پارس خودرو 49,274,000 79,000,000 %2.53
1397/07/16 پارس خودرو 49,274,000 77,000,000 %3.9
1397/07/15 پارس خودرو 49,274,000 80,000,000 %3.75
1397/07/09 پارس خودرو 49,274,000 77,000,000
1397/07/07 پارس خودرو 49,274,000 77,000,000 %2.6
1397/06/31 پارس خودرو 49,274,000 75,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.