برلیانس   H230   اتوماتیک ( AMT )


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/23 پارس خودرو 49,274,000 50,500,000
1397/04/16 پارس خودرو 49,274,000 50,500,000
1397/04/09 پارس خودرو 49,274,000 50,500,000
1397/04/02 پارس خودرو 49,274,000 50,500,000
1397/03/27 پارس خودرو 49,274,000 50,500,000 %3.96
1397/03/19 پارس خودرو 49,274,000 48,500,000
1397/03/12 پارس خودرو 49,274,000 48,500,000 %2.06
1397/03/05 پارس خودرو 49,274,000 49,500,000 %2.02
1397/02/29 پارس خودرو 49,274,000 48,500,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.