هیوندای   سانتافه   ix45 GDI DM


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 آسان موتور 287,292,000 %16.61 330,000,000 %4.55
1396/11/30 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 315,000,000 %4.44
1396/11/24 آسان موتور 287,292,000 %16.61 329,000,000 %4.26
1396/11/23 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 315,000,000 %4.44
1396/11/17 آسان موتور 287,292,000 %16.61 329,000,000 %4.86
1396/11/16 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 313,000,000 %5.11
1396/11/10 آسان موتور 287,292,000 %16.61 329,000,000 %5.17
1396/11/09 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 312,000,000 %4.17
1396/11/03 آسان موتور 287,292,000 %16.61 325,000,000 %6.15
1396/11/02 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 305,000,000 %0.98
1396/10/27 آسان موتور 287,292,000 %7.56 302,000,000 %2.98
1396/10/26 کرمان موتور 309,000,000 %14.92 293,000,000 %1.71
1396/10/20 آسان موتور 262,892,000 %17.54 298,000,000 %5.03
1396/10/19 کرمان موتور 309,000,000 %14.92 283,000,000 %4.24
1396/10/13 آسان موتور 262,892,000 %17.54 295,000,000 %6.78
1396/10/13 کرمان موتور 309,000,000 %13.62 275,000,000
1396/10/12 کرمان موتور 266,900,000 %1.5 275,000,000 %7.27
1396/10/05 آسان موتور 262,892,000 %1.52 295,000,000 %6.78
1396/10/04 کرمان موتور 266,900,000 275,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.

آگهی های مرتبط هیوندای   سانتافه   ix45 GDI DM در کارتک

خودرو های زیر هم شاید برای شما مناسب باشند