هیوندای   سانتافه   DM ix45 GDI


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 آسان موتور 287,292,000 %24.26 580,000,000 %13.79
1397/04/23 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 500,000,000 %24
1397/04/17 آسان موتور 287,292,000 %24.26 620,000,000 %12.1
1397/04/16 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 545,000,000 %11.93
1397/04/10 آسان موتور 287,292,000 %24.26 610,000,000 %16.39
1397/04/09 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 510,000,000 %17.65
1397/04/03 آسان موتور 287,292,000 %10.54 600,000,000 %19.17
1397/04/02 کرمان موتور 257,000,000 %11.79 485,000,000 %11.34
1397/03/28 آسان موتور 287,292,000 %24.26 540,000,000 %19.44
1397/03/27 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 435,000,000 %0.69
1397/03/20 آسان موتور 287,292,000 %16.61 438,000,000 %10.96
1397/03/19 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 390,000,000 %11.54
1397/03/13 آسان موتور 287,292,000 %16.61 435,000,000 %12.64
1397/03/12 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 380,000,000 %10.53
1397/03/06 آسان موتور 287,292,000 %16.61 420,000,000 %10.71
1397/03/05 کرمان موتور 335,000,000 375,000,000 %8
1397/02/29 کرمان موتور 335,000,000 345,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.