هیوندای   سانتافه   DM ix45 GDI


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 آسان موتور 287,292,000 %24.26 640,000,000 %17.19
1397/09/17 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 530,000,000 %20.75
1397/09/12 آسان موتور 287,292,000 %24.26 640,000,000 %15.63
1397/09/11 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 540,000,000 %20.37
1397/08/27 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %14.62
1397/08/26 کرمان موتور 357,000,000 555,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.