رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 نگین خودرو ---- 535,000,000 %0.93
1397/09/11 نگین خودرو ---- 540,000,000 %3.7
1397/08/27 نگین خودرو 295,000,000 560,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.