رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 نگین خودرو 295,000,000 300,000,000 %1
1396/11/24 نگین خودرو 295,000,000 %2.37 297,000,000 %1.35
1396/11/17 نگین خودرو 288,000,000 293,000,000 %2.05
1396/11/10 ایرتویا 288,000,000 287,000,000 %1.05
1396/11/03 نگین خودرو 288,000,000 284,000,000 %0.35
1396/10/27 نگین خودرو 288,000,000 283,000,000 %1.77
1396/10/20 نگین خودرو 288,000,000 278,000,000 %1.08
1396/10/13 نگین خودرو 288,000,000 %18.4 275,000,000
1396/10/05 نگین خودرو 235,000,000 275,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.