رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/20 نگین خودرو 295,000,000 560,000,000
1397/08/14 نگین خودرو 295,000,000 560,000,000
1397/08/06 نگین خودرو 295,000,000 560,000,000 %3.57
1397/07/23 نگین خودرو 295,000,000 580,000,000 %1.72
1397/07/17 نگین خودرو 295,000,000 590,000,000 %3.39
1397/07/15 نگین خودرو 295,000,000 570,000,000 %4.39
1397/07/11 نگین خودرو 295,000,000 545,000,000 %0.92
1397/07/01 نگین خودرو 295,000,000 550,000,000 %2.18
1397/06/25 نگین خودرو 295,000,000 538,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.