رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 نگین خودرو 295,000,000 310,000,000 %4.84
1397/01/26 نگین خودرو 295,000,000 295,000,000 %3.05
1397/01/17 نگین خودرو 295,000,000 286,000,000 %1.05
1396/12/22 نگین خودرو 295,000,000 289,000,000 %2.42
1396/12/15 نگین خودرو 295,000,000 296,000,000
1396/12/08 نگین خودرو 295,000,000 296,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.