رنو   کولئوس   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 نگین خودرو 295,000,000 538,000,000 %0.37
1397/06/18 نگین خودرو 295,000,000 540,000,000 %7.04
1397/06/11 نگین خودرو 295,000,000 502,000,000 %1.39
1397/06/04 نگین خودرو 295,000,000 495,000,000
1397/05/28 نگین خودرو 295,000,000 495,000,000
1397/05/21 نگین خودرو 295,000,000 495,000,000 %2.02
1397/05/14 نگین خودرو 295,000,000 505,000,000 %6.93
1397/05/07 نگین خودرو 295,000,000 470,000,000 %1.06
1397/04/31 نگین خودرو 295,000,000 475,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.