رنو   کولئوس   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 نگین خودرو 312,000,000 318,000,000
1396/11/24 نگین خودرو 312,000,000 %1.28 318,000,000 %1.57
1396/11/17 نگین خودرو 308,000,000 %3.08 323,000,000 %1.24
1396/11/10 نگین خودرو 298,500,000 319,000,000 %3.13
1396/11/03 نگین خودرو 298,500,000 309,000,000
1396/10/27 نگین خودرو 298,500,000 ----
1396/10/20 نگین خودرو 298,500,000 ----
1396/10/13 نگین خودرو 298,500,000 ----

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.