رنو   کولئوس   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/02 نگین خودرو 325,000,000 %1.23 335,000,000
1397/02/01 نگین خودرو 329,000,000 335,000,000 %5.97
1397/01/26 نگین خودرو 329,000,000 315,000,000 %3.17
1397/01/18 نگین خودرو 329,000,000 %5.17 305,000,000
1397/01/17 نگین خودرو 312,000,000 305,000,000 %0.33
1396/12/22 نگین خودرو 312,000,000 304,000,000 %1.64
1396/12/15 نگین خودرو 312,000,000 309,000,000 %0.32
1396/12/08 نگین خودرو 312,000,000 310,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.