رنو   کولئوس   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/20 نگین خودرو 325,000,000 590,000,000
1397/08/14 نگین خودرو 325,000,000 590,000,000
1397/08/06 نگین خودرو 325,000,000 590,000,000 %5.08
1397/07/23 نگین خودرو 325,000,000 %9.23 620,000,000 %4.84
1397/07/17 نگین خودرو 295,000,000 %10.17 590,000,000 %3.39
1397/07/15 نگین خودرو 325,000,000 610,000,000 %4.92
1397/07/11 نگین خودرو 325,000,000 580,000,000 %3.45
1397/07/01 نگین خودرو 325,000,000 600,000,000 %5
1397/06/25 نگین خودرو 325,000,000 570,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.