رنو   کولئوس   E3


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 نگین خودرو 325,000,000 570,000,000 %0.88
1397/06/18 نگین خودرو 325,000,000 575,000,000 %8.17
1397/06/11 نگین خودرو 325,000,000 528,000,000 %1.52
1397/06/04 نگین خودرو 325,000,000 520,000,000
1397/05/28 نگین خودرو 325,000,000 520,000,000 %2.88
1397/05/21 نگین خودرو 325,000,000 535,000,000 %0.93
1397/05/14 نگین خودرو 325,000,000 530,000,000 %7.55
1397/05/07 نگین خودرو 325,000,000 490,000,000 %2.04
1397/04/31 نگین خودرو 325,000,000 %9.23 500,000,000 %5
1397/04/31 نگین خودرو 295,000,000 475,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.