رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/24 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/17 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/10 نگین خودرو 159,000,000 149,000,000
1396/11/03 نگین خودرو 159,000,000 %8.18 149,000,000 %14.09
1396/10/27 نگین خودرو 146,000,000 %8.9 128,000,000 %13.28
1396/10/20 نگین خودرو 159,000,000 %8.81 145,000,000 %13.79
1396/10/13 نگین خودرو 145,000,000 %14.48 125,000,000
1396/10/05 نگین خودرو 124,000,000 125,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.