رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 نگین خودرو 165,000,000 270,000,000
1397/06/18 نگین خودرو 165,000,000 270,000,000 %11.11
1397/06/11 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000
1397/06/04 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000
1397/05/28 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000 %4.17
1397/05/21 نگین خودرو 165,000,000 250,000,000 %4
1397/05/14 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000
1397/05/07 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000
1397/04/31 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.