رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 نگین خودرو 165,000,000 240,000,000 %4.17
1397/04/17 نگین خودرو 165,000,000 250,000,000
1397/04/10 نگین خودرو 165,000,000 250,000,000 %10
1397/04/03 نگین خودرو 165,000,000 225,000,000 %2.22
1397/03/28 نگین خودرو 165,000,000 220,000,000 %14.55
1397/03/20 نگین خودرو 165,000,000 188,000,000 %4.26
1397/03/13 نگین خودرو 165,000,000 180,000,000 %8.33
1397/03/06 نگین خودرو 165,000,000 195,000,000 %10.26
1397/02/29 نگین خودرو 165,000,000 175,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.