رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/20 نگین خودرو 165,000,000 280,000,000
1397/08/14 نگین خودرو 165,000,000 280,000,000
1397/08/06 نگین خودرو 165,000,000 280,000,000 %3.57
1397/07/23 نگین خودرو 165,000,000 290,000,000
1397/07/17 نگین خودرو 165,000,000 290,000,000
1397/07/15 نگین خودرو 165,000,000 290,000,000
1397/07/11 نگین خودرو 165,000,000 290,000,000 %3.45
1397/07/01 نگین خودرو 165,000,000 280,000,000 %3.57
1397/06/25 نگین خودرو 165,000,000 270,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.