رنو   داستر (دو ديفرانسيل)   SE


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 نگین خودرو 165,000,000 169,000,000 %4.14
1397/01/26 نگین خودرو 165,000,000 162,000,000
1397/01/17 نگین خودرو 165,000,000 162,000,000
1396/12/22 نگین خودرو 165,000,000 162,000,000
1396/12/15 نگین خودرو 165,000,000 162,000,000
1396/12/08 نگین خودرو 165,000,000 162,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.