رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/23 پارس خودرو 54,644,000 77,000,000 %1.3
1397/04/16 پارس خودرو 54,644,000 78,000,000 %6.15
1397/04/09 پارس خودرو 54,644,000 82,800,000 %8.21
1397/04/02 پارس خودرو 54,644,000 76,000,000 %5.26
1397/03/27 پارس خودرو 54,644,000 80,000,000 %11.25
1397/03/19 پارس خودرو 54,644,000 71,000,000 %4.23
1397/03/12 پارس خودرو 54,644,000 68,000,000 %1.47
1397/03/05 پارس خودرو 54,644,000 %3.66 67,000,000
1397/02/29 پارس خودرو 56,644,000 67,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.