رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/11/30 پارس خودرو 49,900,000 56,700,000 %1.59
1396/11/23 پارس خودرو 49,900,000 55,800,000 %0.54
1396/11/16 پارس خودرو 49,900,000 55,500,000 %0.54
1396/11/09 پارس خودرو 49,900,000 55,200,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.