رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/24 پارس خودرو 54,644,000 114,000,000
1397/06/17 پارس خودرو 54,644,000 114,000,000 %1.75
1397/06/10 پارس خودرو 54,644,000 112,000,000 %1.79
1397/06/04 پارس خودرو 54,644,000 110,000,000 %4.55
1397/06/03 پارس خودرو 54,644,000 105,000,000 %14.29
1397/05/27 پارس خودرو 54,644,000 %3.66 90,000,000
1397/05/20 پارس خودرو 56,644,000 %3.53 90,000,000 %1.11
1397/05/13 پارس خودرو 54,644,000 91,000,000 %14.84
1397/05/06 پارس خودرو 54,644,000 77,500,000 %1.94
1397/04/30 پارس خودرو 54,644,000 76,000,000
1397/04/30 پارس خودرو 54,644,000 76,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.