رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/19 پارس خودرو ---- 114,000,000
1397/08/12 پارس خودرو ---- 114,000,000 %3.51
1397/08/05 پارس خودرو ---- 110,000,000 %4.55
1397/07/28 پارس خودرو ---- 115,000,000 %2.17
1397/07/21 پارس خودرو ---- 112,500,000 %2.22
1397/07/16 پارس خودرو ---- 110,000,000 %3.64
1397/07/15 پارس خودرو ---- 114,000,000 %2.63
1397/07/09 پارس خودرو 54,644,000 117,000,000 %0.85
1397/07/07 پارس خودرو 54,644,000 118,000,000 %2.97
1397/06/31 پارس خودرو 54,644,000 114,500,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.