رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/17 پارس خودرو ---- 121,000,000 %1.65
1397/09/11 پارس خودرو ---- 123,000,000 %2.44
1397/08/26 پارس خودرو ---- 120,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.