رنو   ساندرو   اتوماتیک


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/30 پارس خودرو 49,990,000 58,700,000 %2.04
1397/01/23 پارس خودرو 49,990,000 %0.18 57,500,000 %1.74
1397/01/18 پارس خودرو 49,900,000 56,500,000
1397/01/10 پارس خودرو 49,900,000 56,500,000
1396/12/28 پارس خودرو 49,900,000 56,500,000 %0.35
1396/12/21 پارس خودرو 49,900,000 56,300,000 %0.36
1396/12/14 پارس خودرو 49,900,000 56,500,000 %1.77
1396/12/07 پارس خودرو 49,900,000 57,500,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.