تویوتا   پریوس   تیپ 3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 ایرتویا 210,000,000 204,000,000 %3.92
1397/01/26 ایرتویا 210,000,000 196,000,000 %1.02
1397/01/18 ایرتویا 210,000,000 %0.95 194,000,000
1397/01/17 ایرتویا 208,000,000 194,000,000 %2.58
1396/12/22 ایرتویا 208,000,000 199,000,000
1396/12/15 ایرتویا 208,000,000 199,000,000
1396/12/08 ایرتویا 208,000,000 199,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.