تویوتا   پریوس   تیپ 3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 ایرتویا 210,000,000 380,000,000
1397/06/18 ایرتویا 210,000,000 380,000,000 %2.63
1397/06/11 ایرتویا 210,000,000 370,000,000 %2.7
1397/06/04 ایرتویا 210,000,000 360,000,000
1397/05/28 ایرتویا 210,000,000 360,000,000 %19.44
1397/05/14 ایرتویا 210,000,000 290,000,000
1397/05/07 ایرتویا 210,000,000 290,000,000 %2.76
1397/04/31 ایرتویا 210,000,000 298,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.