تویوتا   پریوس   تیپ 3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 ایرتویا 210,000,000 360,000,000 %5.56
1397/08/27 ایرتویا 210,000,000 380,000,000
1397/08/20 ایرتویا 210,000,000 380,000,000
1397/08/14 ایرتویا 210,000,000 380,000,000
1397/08/06 ایرتویا 210,000,000 380,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.