هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/09/18 آسان موتور 250,416,000 475,000,000 %2.11
1397/09/18 وارداتی ---- 465,000,000
1397/09/17 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 465,000,000 %3.23
1397/09/12 آسان موتور 250,416,000 480,000,000 %2.08
1397/09/12 وارداتی ---- 470,000,000 %1.06
1397/09/11 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 465,000,000 %7.53
1397/08/27 آسان موتور 250,416,000 500,000,000 %2
1397/08/27 وارداتی ---- 490,000,000 %1.02
1397/08/26 کرمان موتور 278,000,000 485,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.