رنو   کپچر   با گرمکن صندلی


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز ایران خودرو ---- 166,000,000 %9.64
1397/02/29 ایران خودرو 132,167,000 150,000,000 %2
1397/02/20 ایران خودرو 132,167,000 %0.02 147,000,000 %0.68
1397/02/15 ایران خودرو 132,138,000 146,000,000
1397/02/08 ایران خودرو 132,138,000 146,000,000 %0.68
1397/01/30 ایران خودرو 132,138,000 145,000,000 %0.69
1397/01/23 ایران خودرو 132,138,000 %0.1 146,000,000 %0.68
1397/01/18 ایران خودرو 132,000,000 145,000,000 %1.38
1397/01/10 ایران خودرو 132,000,000 143,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.