رنو   کپچر   با گرمکن صندلی


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/11/30 ایران خودرو 121,834,000 142,000,000 %3.87
1396/11/23 ایران خودرو 121,834,000 136,500,000 %0.73
1396/11/16 ایران خودرو 121,834,000 %0.75 135,500,000 %1.85
1396/11/09 ایران خودرو 120,926,000 133,000,000 %0.75
1396/11/02 ایران خودرو 120,926,000 132,000,000
1396/10/26 ایران خودرو 120,926,000 132,000,000 %0.76
1396/10/19 ایران خودرو 120,926,000 131,000,000 %0.76
1396/10/12 ایران خودرو 120,926,000 130,000,000 %3.08
1396/10/04 ایران خودرو 120,926,000 126,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.