رنو   کپچر   با گرمکن صندلی


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/05/20 ایران خودرو ---- 230,000,000 %2.17
1397/05/13 ایران خودرو ---- 235,000,000 %2.98
1397/05/06 ایران خودرو ---- 228,000,000 %1.75
1397/04/30 ایران خودرو ---- 224,000,000
1397/04/23 ایران خودرو ---- 224,000,000 %4.46
1397/04/16 ایران خودرو ---- 214,000,000 %0.47
1397/04/09 ایران خودرو ---- 215,000,000 %12.56
1397/04/02 ایران خودرو ---- 188,000,000 %11.17
1397/03/27 ایران خودرو ---- 209,000,000 %11.96
1397/03/19 ایران خودرو ---- 184,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.