میتسوبیشی   ASX   تیپ 4


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 آرین موتور پویا 245,000,000 375,000,000
1397/06/18 آرین موتور پویا 245,000,000 375,000,000 %1.33
1397/06/11 آرین موتور پویا 245,000,000 370,000,000
1397/06/04 آرین موتور پویا 245,000,000 370,000,000 %12.16
1397/05/28 آرین موتور پویا 245,000,000 325,000,000
1397/05/21 آرین موتور پویا 245,000,000 325,000,000
1397/05/14 آرین موتور پویا 245,000,000 325,000,000
1397/05/07 آرین موتور پویا 245,000,000 325,000,000
1397/04/31 آرین موتور پویا 245,000,000 325,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.