تویوتا   پریوس   تیپ C


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 ایرتویا 194,500,000 193,000,000 %3.63
1397/01/26 ایرتویا 194,500,000 186,000,000 %3.23
1397/01/18 ایرتویا 194,500,000 %2.31 180,000,000
1397/01/17 ایرتویا 199,000,000 180,000,000 %2.78
1396/12/22 ایرتویا 199,000,000 185,000,000
1396/12/15 ایرتویا 199,000,000 185,000,000
1396/12/08 ایرتویا 199,000,000 185,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.