تویوتا   پریوس   تیپ C


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/11 ایرتویا 194,500,000 340,000,000 %5.88
1397/06/04 ایرتویا 194,500,000 320,000,000
1397/05/28 ایرتویا 194,500,000 320,000,000 %17.19
1397/05/21 ایرتویا 194,500,000 265,000,000
1397/05/14 ایرتویا 194,500,000 265,000,000
1397/05/07 ایرتویا 194,500,000 265,000,000 %1.89
1397/04/31 ایرتویا 194,500,000 270,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.