تویوتا   پریوس   تیپ C


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 ایرتویا 194,500,000 270,000,000 %7.41
1397/04/17 ایرتویا 194,500,000 250,000,000
1397/04/10 ایرتویا 194,500,000 250,000,000 %4
1397/04/03 ایرتویا 194,500,000 240,000,000 %2.08
1397/03/28 ایرتویا 194,500,000 235,000,000 %4.26
1397/03/20 ایرتویا 194,500,000 225,000,000 %4.44
1397/03/13 ایرتویا 194,500,000 215,000,000 %2.79
1397/03/06 ایرتویا 194,500,000 209,000,000 %4.78
1397/02/30 ایرتویا 194,500,000 199,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.